CLC-concept voor gelaats-, hals- en/of decolletélift

Huidveroudering

Huidveroudering treedt met de jaren op als een volstrekt natuurlijk proces. De snelheid en de mate waarmee de huid veroudert wordt deels familiaal en deels door uitwendige factoren bepaald. Zo speelt ook de levensstijl een belangrijke rol bij huidveroudering. Vrouwen maken zich doorgaans vaker zorgen over de tekenen van een verouderende huid dan mannen.

Wat is huidveroudering?

Het natuurlijke verouderingsproces van de huid begint gewoonlijk vanaf de leeftijd van ongeveer 25 jaar. De huid produceert minder collageen en de veerkracht van de elastine in de lederhuid begint geleidelijk aan de verminderen. De dode huidcellen worden minder snel afgestoten en de omzetting in nieuwe cellen verloopt trager. Dit uit zich na verloop van tijd in onder andere huidverslapping en plooivorming, wat we in de volksmond ‘rimpels’ noemen. Hoewel deze veranderingen al op jonge leeftijd hun intrede doen, zijn de effecten pas tientallen jaren later zichtbaar. Bij de ene sneller dan bij de andere.

Wat zijn de oorzaken van huidveroudering?

Naast het natuurlijke verouderingsproces zijn er tal van andere oorzaken die een rol kunnen spelen in de snelheid en de mate waarmee de huid veroudert. Enkele voorbeelden zijn: ziekte, het gebruik van medicijnen, roken, stress, te weinig nachtrust, overmatige blootstelling aan uv-stralen door de zon of de zonnebank, regelmatig gebruik van hormoonzalven, te weinig lichaamsbeweging, een slechte voeding. 

Symptomen van huidveroudering

De mogelijke symptomen zijn vooral zichtbaar aan de opperhuid. Zo herkent u zelf een aantal verouderingskenmerken zoals een onregelmatige pigmentatie, een diffuse roodheid of fijne adertjes (couperose), maar ook een grovere textuur, rimpelvorming, kraaienpootjes rondom de ogen en/of de mond, verlaagde wenkbrauwen, hamsterwangen waarbij de kaakcontouren verdwijnen, uitgezakte oogleden en een verslapte hals. 

Huidverjonging: van plastische chirurgie naar laserchirurgie

Huidverjonging was vroeger enkel mogelijk door plastische chirurgie. Bij toepassingen zoals een facelift of een halslift wordt de huid door de chirurg onderhuids losgemaakt en vervolgens opgetrokken in de richting van de oren, waar de huid gehecht wordt en de overmatige huid chirurgisch verwijderd. Het voordeel van deze techniek is een onmiddellijke opvallende verandering als resultaat. De nadelen zijn dat het gelaat in zekere mate van vorm verandert en dat er littekens ontstaan rond de oren. Een chirurgische techniek zal de kwaliteit van de resterende huid ook nooit verbeteren.
Vanaf de jaren negentig van vorige eeuw kenden we belangrijke evoluties in de laserchirurgie, wat een oplossing betekende voor deze nadelen. Jaar na jaar komen nieuwe toestellen op de markt die niet alleen betere resultaten leveren, maar ook steeds minder tijdelijke ongemakken veroorzaken. Veel van deze toestellen vullen elkaar aan doordat ze op verschillende dieptes werken of andere componenten van de huid beïnvloeden. 

Pioniers met een uitgebreid arsenaal aan complementaire huidverjongingstechnieken

Het Cutaan Laser Centrum (CLC) in Aalter is steeds koploper geweest in het toepassen van laserbehandelingen van de huid. De laatste jaren zijn de evoluties echter zodanig in een stroomversnelling gekomen dat steeds meer artsen deze technieken zijn gaan gebruiken. Echter, veel van deze nieuwe centra passen één of hoogstens twee van de nieuwere technieken toe. Het CLC beschikt over meer dan acht verschillende toestellen die elk hun waarde hebben en behouden. 

Bij de keuze voor een individueel behandelingsprogramma houden we steeds rekening met de wensen en de verwachtingen van de patiënt. Zo wensen sommige patiënten geen enkele zichtbare genezingsfase en komen ze liever enkele keren meer op behandeling terwijl andere dan weer zo snel mogelijk een zo goed mogelijk resultaat willen zien. Sommige behandelingen doen we bij voorkeur in de winterperiode, andere kunnen evengoed in zonniger tijden toegepast worden. Daarnaast hebben sommige patiënten een hoge pijngrens dan andere. 

Maar één zaak is zeker: al onze behandelingen kenmerken zich door een natuurlijk resultaat en lopen geen risico op littekenvorming. In onze ervaren handen is het complicatierisico zo goed als verwaarloosbaar. 

Welke verschillende technieken passen we toe in het CLC? 

1. UltraPulse CO2 laser met FX120 scanner: gefractioneerde resurfacing

Dit is nog steeds de gouden standaard onder de huidverjonging- of resurfacingtechnieken waarbij we zowel een opperhuid- als een lederhuidverbetering realiseren. Talrijke zeer fijne huidkolommetjes worden tot in de diepte van de lederhuid door verdamping verwijderd. Door het warmte-effect gaat het collageen op natuurlijke wijze gaan krimpen, waarna met vertraging ook nieuw collageen aangemaakt wordt zodat er een totale opperhuidvernieuwing ontstaat. In het volledige behandelingsprogramma, passen we deze techniek liefst minstens éénmaal toe. Enerzijds omwille van de onevenaarbare opperhuidvernieuwing die zich kenmerkt door een verbetering van de textuur en een egalisatie van de kleurverschillen die ontstaan zijn door het verouderingsproces, maar vooral ook omdat UltraPulse resurfacing de lasertechniek bij uitstek is die in slechts één behandeling het beste resultaat bereikt bij huidverslapping en rimpeling. Na toepassing van deze techniek hebt u wel een week nodig om te genezen. Een dergelijke behandeling plannen we bij voorkeur in tijdens de herfst of de winter; de zon dient immers minstens één maand voor tot één maand na de behandeling absoluut gemeden te worden. Aan personen die enkel in de zomer een weekje vrij kunnen nemen schrijven we voor om  zonprotectie met factor SPF50+ om de twee uur aan te brengen. 

2-3. Titan en Venus Freeze: huidverstrakking

De Titan met zijn infrarode lichtbron zorgt voor een veilige, niet-chirurgische techniek die de huid gaat verstevigen en de tekenen van huidveroudering gaat verminderen. Dit toestel warmt de lederhuid op zodat het collageen gaat samentrekken. Een continue koeling zorgt ervoor dat de opperhuid onaangetast blijft. Maar de Titan stimuleert ook nieuwvorming van collageen wat resulteert in een iets jeugdiger huidtype. In het CLC combineren we deze techniek steeds met het Venus Freeze toestel dat functioneert op basis van multipolaire radiofrequentie en een gepulseerd magnetisch veld. Dit toestel zorgt op zijn beurt voor een meer gematigde opwarming van de huid waardoor het resultaat duidelijk toeneemt. Deze toepassing heeft als belangrijk voordeel dat u een half uur na de behandeling nauwelijks nog iets van een initiële roodheid zult waarnemen en dat u er geen zichtbaar genezingsproces aan overhoudt. Veel patiënten kiezen deze techniek ook als jaarlijkse onderhoudsbehandeling om het resultaat van voorafgaande procedures te stabiliseren. 

4. PicoWay Resolve: huidverstrakking 

De PicoWay Resolve zorgt wellicht voor een revolutie onder de  huidversteviging- en huidverjongingstoestellen. De PicoWay, die oorspronkelijk op de markt werd gebracht voor de behandeling van tatoeages, is wereldwijd de allerkrachtigste picosecondelaser. De nieuwe gefractioneerde holografische Resolve-handstukken veroorzaken op verschillende dieptes in de lederhuid ‘laser induced optical breakdown’ (LIOBs) ten gevolge van plasmaformatie, terwijl de opperhuid intact blijft. Het voor de buitenwereld onzichtbare secundaire herstelproces doet ‘remodeling’ en verstrakking van de huid ontstaan en kan ook een zekere mate van elasticiteitsverbetering van de huid uitlokken. Deze behandeling is nagenoeg pijnloos. Een matige roodheid gedurende een aantal uren is het enige ongemak dat u er aan overhoudt. De dag nadien is er niets meer te zien. 

5. UltraLift op basis van HIFU: lifting van de hals en de kaakranden

De UltraLift berust op High Intensity Focused Ultrasound (HIFU), hetzij ultrageluid met hoge intensiteit. Dit toestel geniet de voorkeur voor de behandeling van verslapping van de huid ter hoogte van de hals en de kaakranden. We beschikken over drie behandelingscassettes die door trillingsresonantie respectievelijk op een diepte van 1,5 mm, 3 mm en 4,5 mm onder het huidoppervlak rijtjes van coagulatiepunten plaatsen die collageencontractie en collageensynthese uitlokken. De kop van 4,5 mm veroorzaakt ook lipolyse onder de kin (afbraak van meer dan 50 % van het vetweefsel) en een aanstrakking van de SMAS (superficial muscular aponeurotic system, oppervlakkig musculair aponeurotisch systeem, hetzij het platte, witte vlies dat rond de pezen zit). De matig pijnlijke behandeling (vooral gevoelig op de kaakranden) is efficiënt. De omgeving merkt niets op van het genezingsproces, maar het resultaat mag er zijn. 

6. iNus: ooglidcorrectie

De iNus staat voor een fractionele radiofrequentie micronaalden technologie. Een belangrijk voordeel van het iNus toestel ten opzichte van het concurrerende Infini systeem is de vacuüm huidaspiratie.  Deze techniek zorgt ervoor dat de uiteinden van de micronaaldjes zich steeds perfect op de in te stellen diepte bevinden en tegelijk ook de bloedstroom en de zenuwimpulsen blokkeert. Hierdoor vermindert de pijn aanzienlijk en worden de bloedingen en andere neveneffecten gereduceerd. Het iNus toestel werkt op twee verschillende frequenties (0.5MHz en 2MHz) die een ander coagulatiepatroon (0.5 MHz fijn en langwerpig; 2MHz breed en korter) veroorzaken. De opgewekte warmte tussen 60 en 80 °C zorgt voor een plaatselijke coagulatie. Hierdoor gaat het collageen geleidelijk aan samentrekken en remodelleren zodat een lifting effect ontstaat en een textuurverbetering verkregen wordt. Nadien hebt u er zelden nog last van. Een eventueel afdrukstreepje, afkomstig van de rand van het vacuümsysteem, kan gemakkelijk gecamoufleerd worden. Het iNus systeem geniet onze voorkeur voor de behandeling van blepharochalasis (wallen onder de onderste oogleden of overhangende bovenoogleden) en donkere kringen rond de ogen. 

7. Klassieke UltraPulse CO2 laser resurfacing: verwijdering van huidverdikkingen 

De UltraPulse CO2 of verdampende laser, voorzien van het 1 mm gefocuseerde handstuk wordt vooral nog gebruikt om overmatige verdikkingen van de huid te verwijderen. We denken hierbij aan rhinophyma, de typische uitgesproken verdikking van de neushuid die verschijnt door herhaalde ontstekingen ten gevolge van rosacea. Bij deze toepassing wordt de volledige opperhuid in een sculperende techniek door verdamping weg gelaserd. 

8-10. Non-ablatieve huidverjonging 

De Icon G is een systeem dat een zeer krachtige lichtgolf van een bepaalde golflengtes (Intense Pulsed Light (IPL)) produceert, die selectief geabsorbeerd wordt door het weefsel van de dieper gelegen huidlagen. Hierdoor kunnen zowel vasculaire (couperose) als pigment-gerelateerde kleurverschillen in de huid van de decolletézone (heliodermie) weggewerkt worden.

Voor pigmentaties kunnen we ook de PicoWay pigmentlaser (532 nm) inschakelen, bij de dikkere telangiëctasieën (zichtbare bloedvaatjes in het kader van couperose van de huid) geven we dan weer de voorkeur aan de Cutera Excel V 532 nm Nd-YAG laser.  

Het voordeel van al deze technieken

Het belangrijkste voordeel van het gebruik van deze diverse procedures is dat de huidverjonging geleidelijk aan gebeurt en de veranderingen van het collageen op een natuurlijke wijze plaatsvinden. Doordat de veranderingen niet drastisch ontstaan, zien de verbeteringen er ook nooit onnatuurlijk uit. Het voordeel van onze behandelingswijze is meteen ook het meest gehoorde nadeel: trage natuurlijke verbeteringen wennen snel en worden ook minder abrupt door de omgeving opgemerkt. Om die reden nemen wij systematisch vergelijkende opnames met een speciale driedimensionale fotocamera (Vectra 3D) die op een heel objectieve wijze de voorspelbare en duidelijke verbeteringen in beeld brengen.

Voorspelbaarheid van de verbetering na de huidverjonging van het gelaat en de hals

Hoewel verwacht wordt dat bij de overgrote meerderheid van de patiënten een objectiveerbare en heel duidelijke verbetering zal plaatsvinden na het individueel ingestelde behandelingsprogramma, kan de mate en de snelheid van verbetering voor een individuele patiënt nooit met 100 % zekerheid voorspeld worden. Bij onvoldoende verbetering kan het behandelingsprogramma eventueel in een aangepaste vorm verdergezet worden tot een bevredigend resultaat bekomen wordt. 

Mogelijke complicaties

Voor de meeste van de hierboven beschreven huidverjongingstechnieken die plaatsvinden in onze handen, zijn complicaties zo goed als uitgesloten. De ernstige complicaties na toepassing van een UltraPulse CO2 laser gefractioneerde resurfacing die beschreven staan in de literatuur, zijn in het CLC nog nooit voorgekomen. De zelden voorkomende minder ernstige complicaties zijn steeds snel en goed te behandelen zonder blijvende gevolgen. De mogelijke lichte complicaties worden genuanceerd beschreven in een afzonderlijke instemmingsverklaring die we u steeds meegeven wanneer deze behandeling in de planning opgenomen wordt. 

“Wij behandelen elke patiënt als zou het iemand uit onze eigen familie betreffen.“

“Wie nooit iets doet, kan nooit een blauwtje lopen” is én een waarheid én een cliché. Het betreft eigenlijk een filosofische ingesteldheid die perfect verwoordt dat er zich in de loop van het leven bepaalde minder gunstige zaken kunnen voordoen, zonder dat iemand daar bewust voor koos. Wie deze waarheid niet kan aanvaarden, kan gewoon kiezen om zijn natuurlijke veroudering te accepteren. Een voorspelbare verbetering van de natuurlijke huidveroudering kan enkel door een actieve behandeling gerealiseerd worden. Een actieve behandeling is echter steeds een vorm van gecontroleerde huidbeschadiging waarop een eerder voorspelbare vorm van genezingsreactie volgt. De genezingsreactie resulteert bij de overgrote meerderheid van de patiënten in een verwachte verbetering. Er kan echter geen verbetering ontstaan zonder initiële gecontroleerde schade. 

Een goede scholing, ervaring, optimale bijscholing en de beslissing om steeds met de meest kwalitatieve toestellen te behandelen maken belangrijke complicaties na toepassing van bovenstaande technieken in ons lasercentrum zo goed als onbestaande. Wij behandelen elke patiënt als zou het iemand uit onze eigen familie betreffen. Wij nemen nooit risico’s. Principieel kiezen we liever voor een iets minder uitgesproken resultaat per behandeling zonder enig risico dan risico’s te nemen die blijvende schade kunnen uitlokken. Safety first. 

CLC huidverjongingstechnieken steeds volgens ons systeem-gemedieerd concept

Voor ons blijft het evenzeer prioritair om een zo goed mogelijke, natuurlijk uitziende esthetische verbetering na te streven. In alle gecontroleerde studies met grote groepen van patiënten zijn er steeds mensen die sneller verbeteren dan andere en er zijn ook steeds mensen die uiteindelijk meer resultaat uit de behandeling halen dan anderen. Maar we blijven ervan overtuigd dat zelfs bij een trager en minder resultaat per behandeling er uiteindelijk toch een effectieve objectiveerbare verbetering bereikt kan worden door een goed behandelingsplan. In het CLC hanteren we hiervoor een uniek concept van systeem-gemedieerde lifting technieken. Eén techniek kan misschien iets minder resultaat geven bij een specifieke patiënt. Door te werken met diverse huidverjongingssystemen op basis van verschillende, meestal complementaire werkingsmechanismen, kunnen we gemakkelijker tot het gewenste resultaat werken. Dermatologen, plastisch chirurgen, huisartsen en patiënten vertrouwen hiervoor op onze kennis en onze competenties die we jaar na jaar opbouwen door scholing, bijscholing en ervaring.  

Zijn er neveneffecten te verwachten op lange termijn?

Elk van de behandelingen die we in het kader van dit CLC concept toepassen verbetert ook de vitaliteit van de huid. Naast een esthetische doelstelling heeft een behandeling ook zijn medisch therapeutisch nut. Er zijn momenteel geen wetenschappelijke argumenten die wijzen op negatieve gevolgen op de langere termijn door dit type van behandelingstechnieken. We hopen zelfs dat langetermijnstudies ooit een beschermend effect tegen verouderingsdegeneratie aan het licht zullen brengen.