Cryolipolyse - Figuurcorrectie door lichaamsvet te verwijderen

Wat is COOLtech cryolipolyse?

COOLtech cryolipolyse is een veilige, weinig pijnlijke, niet-chirurgische figuurcorrectie-behandeling die op een selectieve manier gelokaliseerd lichaamsvet verwijdert. Het werkingsmechanisme van de COOLtech cryolipolyse is gebaseerd op een selectieve gevoeligheid van vetcellen (adipocyten) tijdens een gecontroleerde bevriezing, die een gecontroleerde celdood (apoptose) van deze vetcellen veroorzaakt.

Tijdens de cryolipolyse behandeling wordt de huidplooi van de te behandelen zone in een vacuüm Coolsculpting handstuk geplaatst. De huidplooi wordt tussen de twee koelpanelen van dat handstuk aangezogen. Hierdoor wordt warmte onttrokken aan het vetweefsel. De bevriezingscyclus van een huidplooi duurt 70 minuten. De behandeling gebeurt ambulant, zonder nood aan verdoving (anesthesie) of pijnstilling. Een kwartier na de cryolipolyse behandeling kunnen de normale activiteiten hervat worden.

Het werkingsprincipe van de cryolipolyse

In het woord cryolipolyse staat ‘cryo’ voor koude en ‘lipo’ voor lipide of vetweefsel. Wanneer vetcellen gedurende een bepaalde tijd afgekoeld worden tot 5°C, gaan ze zichzelf uitschakelen. De wetenschappelijke naam voor een natuurlijke celdood is apoptose. Gedurende een periode van 3 maanden komen uit deze dode vetcellen vetten vrij, die door het lichaam verwijderd worden. Vetcellen zijn veel gevoeliger voor koude dan de omringende spiercellen, huidcellen en zenuwcellen. Die zullen van de COOLtech behandeling weinig of geen hinder ondervinden en dus ook niet beschadigd worden.

Welke zones kunnen we behandelen met de COOLtech cryolipolyse methode?

Met cryolipolyse kunnen we volgende plaatsen op het lichaam behandelen:

 • De buikzone (abdomen): gedeeltelijk of volledig
 • De buitenkant van de dijen of de zogenaamde rijbroek: de zone boven de knieën
 • De binnenkant van de dijen: de zone boven de knieën
 • De flanken of de zogenaamde love handles
 • Het achterwerk (de glutei)
 • De mannelijke borsten
 • De bovenarmen (binnenkort)
 • De onderkin (binnenkort)

Het toestel maakt het mogelijk om twee huidzones gelijktijdig te behandelen.

Is een cryolipolyse behandeling pijnlijk?

 • De CoolTech® figuurcorrectie is een comfortabele behandeling voor de meeste patiënten. 
 • Soms is er een milde pijn in de eerste vriesminuten. Aangezien het vriezen een verdovend effect heeft, verdwijnt de milde pijn na een tiental minuten behandelingstijd. 
 • Er is geen enkele verdoving en/of pijnmedicatie nodig tijdens de behandeling van de patiënten.
 • De meeste patiënten kunnen tijdens de cryolipolyse behandeling comfortabel een boek lezen, naar muziek luisteren of gewoon relaxen.

Wat mag u verwachten na een cryolipolyse behandeling?

 • Na de cryolipolyse behandeling en het wegnemen van de COOLtech handstukken ontdooit de huidplooi binnen een tiental minuten. De huid mag dan voorzichtig gemasseerd worden. De patiënt kan hierbij wat pijn ervaren. 
 • Na de behandeling kunnen lokaal wat roodheid en zwelling optreden. Dit kan enkele uren aanhouden, maar is na 24 uur zo goed als verdwenen.
 • Blaren veroorzaakt door de koude, zijn zelden.
 • Bij bepaalde patiënten kan een gestoorde gevoeligheid (dysesthesie), tintelingen (paresthesie), gevoelloosheid (anesthesie) en/of een milde pijnlijkheid in de behandelde zones optreden. Dit kan enkele dagen tot soms enkele weken duren. Deze klachten hebben echter geen invloed op de normale activiteiten.
 • Moeheid en koorts komen ook soms voor in de eerste 24 uren.
 • Flauw vallen (vagale reactie), blauwe plekken (hematomen) en koude brandwonden kunnen optreden als uitzonderlijke neveneffecten. 

Naverzorging na een COOLtech cryolipolyse behandeling

 • Er is geen specifieke naverzorging nodig na een cryolipolyse behandeling.
 • Na de behandeling kunt u onmiddellijk weer gaan werken en sporten.
 • Blootstelling van de behandelde zone aan de zon of zonnebank kunt u best vermijden van 5 dagen vóór tot 5 dagen na de behandeling. 
 • In de week volgend op de behandeling raden we u aan om voldoende water te drinken (minimum 1,5 liter per dag).
 • Het is ook wenselijk om uw lichaamsgewicht onder controle te houden. De cryolipolyse behandeling voor figuurcorrectie is geen vrijgeleide om meer calorieën in te nemen! 

Het verwachte resultaat van een COOLtech cryolipolyse behandeling

 • Multicentrische studies tonen de efficiëntie en de veiligheid van deze behandelingsmethode aan. 
 • Bij een behandeling van vier huidzones op de buik (abdomen) en de lenden (‘love handles’) kunt u een omtrekvermindering van 4 tot 7 cm (met een gemiddelde van 5,9 cm) verwachten.
 • De beste resultaten worden bereikt bij mensen die een normaal gewicht hebben en hardnekkige vetophopingen weg willen.
 • Het resultaat van een cryolipolyse behandeling ontwikkelt zich traag over de loop van drie maanden. De eerste merkbare verbeteringen worden na ongeveer drie weken zichtbaar. Pas na drie maanden kan het eindresultaat via meting en/of fotografische controle geëvalueerd worden.
 • COOLtech lipolyse geeft een egale vermindering van de vetweefsels. Het aantal behandelingen is niet beperkt en indien gewenst kan de procedure met minimum 3 maand interval herhaald worden tot het gewenste resultaat verkregen wordt. 

COOLtech cryolipolyse versus liposuctie

 • Tijdens een voorafgaande consultatie kunnen de alternatieven van een COOLtech cryolipolyse behandeling overlopen worden, zoals: het aanvaarden van de bestaande toestand, vermageren door middel van een dieet of inspanning (arbeid of sport) en ten slotte liposuctie.
 • Een COOLtech cryolipolyse behandeling berust op een niet invasieve techniek waarbij geen naalden gebruikt worden en geen insnijdingen plaatsvinden. Voor wie de risico’s van chirurgie wil vermijden, vormt cryolipolyse een goed alternatief voor liposuctie.
 • Liposuctie is een chirurgische ingreep die ook kan resulteren in een plaatselijke figuurcorrectie. Bij liposuctie wordt onderhuids vet weggezogen via negatieve druk in canules.
 • Liposuctie heeft echter enkele nadelen:
  • Er moet verdoving toegepast worden
  • Voorafgaand moeten grote hoeveelheden vocht in de vetweefsels ingebracht worden
  • Er zijn risico’s op bloedingen, vetembolieën en infectie
  • Na de behandeling dient u een drukverband te dragen gedurende meer dan een week en zijn er ook de ongemakken van de behandeling die bepaalde normale activiteiten de eerste week na de procedure (ver)hinderen. 
  • Na de liposuctie is het resultaat op het vlak van vormverbetering en egaliteit erg afhankelijk van de vaardigheid van de chirurg.
 • Het voordeel van liposuctie:
  • Bij een geslaagde liposuctie kan er meer vetweefsel in één tijd verwijderd worden dan bij de COOLtech cryolipolyse.

Contra-indicaties

De COOLtech cryolipolyse behandeling is niet aangewezen en kan dus niet uitgevoerd worden in de volgende gevallen: 

 • Bij patiënten met een beperkte onderhuidse (subcutane) vetlaag (van minder dan 1,5 cm) in de behandelde zone
 • Bij patiënten met een intolerantie voor cryotherapie, de ziekte van Raynaud, met ernstige koude urticaria, met een te grote hoeveelheid van een bepaald soort eiwitten in het bloed die bij koude gaan samenklonteren (cryoglobulinemie), cold fiber hypoproteïnemie
 • Tijdens de periode van zwangerschap en borstvoeding
 • Tijdens de behandeling van een hernia in de buik (abdominale hernia)
 • Wanneer u recente littekens of striemen hebt in het behandelingsgebied
 • Bij koorts en/of een actieve infectie
 • Wanneer u last hebt van spataderen (varices), een steriele aderontsteking (flebitis) of een aderontsteking die bloedstolsels veroorzaakt (thromboflebitis
 • Bij chronische ziektes zoals:


  • een verstoord immuunsysteem
  • bindweefselziektes
  • een gestoorde wondheling
  • een huidziekte (dermatose) in de behandelingszone
  • bloedziekten zoals een gestoorde bloedstolling
  • stofwisselingsziektes (metabole ziektes)
  • instabiele diabetes
  • een ernstig lever-, hart- of nierfalen
  • abnormale weefselgroei (neoplasma)
 • Bij patiënten onder de leeftijd van 18 jaar

Relatieve contra-indicatie

Omdat de COOLtech cryolipolyse behandeling geen vermageringstechniek is, wordt deze niet toegepast bij mensen met zwaarlijvigheid (obesitas). Zwaarlijvigheid wordt bepaald door middel van de body mass index, die berekend wordt door het lichaamsgewicht in kg te delen door het kwadraat van de lichaamslengte in meter. Als de uitkomst van deze berekening hoger is dan 29, wordt u beschouwd als zwaarlijvig en kunnen we geen cryolipolyse toepassen.

Nog enkele praktische aanwijzingen

 • Aangezien we tijdens de behandeling werken met contactgel, raden we u aan om reserve ondergoed mee te brengen.
 • Aangezien de behandeling 70 minuten ononderbroken duurt, raden we u aan om vooraf te plassen. 
 • Indien u zich tijdens die 70 minuten graag bezig houdt, kan het nuttig zijn om lectuur zoals een boek, tijdschrift of tablet mee te brengen. 

Wat u zeker nog wilde weten

 • Op basis van het werkingsprincipe van het toestel en de op congressen voorgestelde resultaten worden goede resultaten verwacht bij een juiste indicatiestelling. De behandeling kan echter enkel vetweefsel wegnemen. Een huidplooi van een slappere huid bijvoorbeeld zal hiermee niet verdwijnen. Hiervoor bestaan echter andere behandelingen.
 • Voorafgaand zullen metingen gebeuren en foto's genomen worden. Deze zijn bedoeld om het resultaat en de evolutie te beoordelen. Hoewel bijna steeds verbetering kan gerealiseerd worden bij een juiste indicatiestelling, kan de mate van de individuele verbetering moeilijk ingeschat worden.

Indien u nog vragen hebt over een COOLtech cryolipolyse behandeling, aarzel niet om ons te contacteren.